Nasz sprzęt

Poniżej przedstawiamy każdy z elementów niezbędny do szalowania stropu jakie oferuje nasza Firma.

Podpory stropowe 20 kn

Sklejki trójwarstwowe 21 mm

Dźwigar stropowy H20

Trójnogi

Głowica krzyżowa

Głowica pośrednia